MR


De medezeggenschapsraad is het officiële contactorgaan tussen de school en het bevoegd gezag en de ouders. De taken van de MR zijn:
De bevoegdheden van de MR staan omschreven in het medezeggenschapsreglement. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderdata worden in de nieuwsbrief vermeld. U kunt deze vergaderingen altijd bijwonen.
 
Voorzitter: Stefan van Koolwijk
Secretaris: Annemarie Damen

Het mailadres van de MR is  'in de maak' en wordt bekend als het actief is. Wij verwachten na 25 maart 2021 het adres te kunnen publiceren.