Jaarplan


Het meerjaren schoolplan bevat plannen voor een periode van vier jaar. Elk jaar stellen we met behulp van dit meerjaren plan een jaarplan samen.
Het meerjaren plan beschrijft globaal het beleid van de school voor de periode van vier jaar (2023-2027). Daarnaast wordt in dat plan teruggeblikt op de voorliggende periode van vier jaar.
Het jaarplan beschrijft gedetailleerd(er) het voorgenomen beleid van de school voor de periode van één jaar.
Het schoolplan maakt deel uit van de kwaliteitscyclus van de school en is gebaseerd op het beleid zoals geformuleerd in het overkoepelend Strategisch Beleidsplan 2023 - 2027 van EduMare.
 
De beleidskeuzen in het jaarplan zijn vooral gebaseerd op:
Onze school streeft ernaar het maximale uit ieder kind te halen. Het planmatig werken, zoals via dit schoolplan, is slechts middel om dit ultieme doel te bereiken.

Download hier het jaarplan van 2023-2024