Peilingen


Ouder tevredenheidpeiling 2021 (OTP)

OBS De Vliegerdt scoort als school een 3,34. Daarmee scoort de school ruim voldoende.
De respons op de Vragenlijst was 54%: 27 van de 50 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is goed; de Vragenlijst werd door veel respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een heel goed beeld van haar kwaliteit.
 
Op de vragen De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school; De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school; De school informeert mij regelmatig over wat ze wil verbeteren scoren we te laag. Op school wordt voldoende aandacht besteed aan buitenschoolse activiteiten scoort onder de norm De school organiseert voldoende activiteiten voor ouders wordt door ouders onder de norm beoordeeld. De school begeleidt ouders goed bij de keuze voor het vervolgonderwijs wordt onvoldoende gescoord.
 
In het nieuwe schooljaar en het jaar daarna gaan we onderzoeken hoe ouders geïnformeerd willen worden als het gaat om navraag over tevredenheid, verwachtingen van de school en de verbeteractiviteiten die de school onderneemt. Ook kunnen we wellicht weer deelnemen aan buitenschoolse activiteiten en navragen bij ouders welke ideeën er in dat kader leven. Als we weer activiteiten met ouders op school mogen organiseren betrekken we ouders direct bij onze plannen.
 
De leerkrachten vragen bij ouders na hoe de voorlichting over vervolgonderwijs en aan welke groepen begeleiding bij de keuze van vervolgonderwijs wordt gewenst. Als we dit beeld helder hebben kijken we of het strookt met ons huidige beleid. Zo niet, dan passen we het aan. We communiceren ons plan met alle ouders via nieuwsbrief of Parro.
 
Download de ouder peiling

 

Leerling- tevredenheidpeiling 2021 (LTP)

OBS De Vliegerdt scoort als school een 3,44. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 97%: 33 van de 34 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.
 
De juf/meester vraagt of ik de lessen leuk vind. Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken scoren onvoldoende. De juf/meester besteedt aandacht aan Muziek, scoort onvoldoende. De juf/meester laat ons zelf werk kiezen scoort onvoldoende. Onze school organiseert activiteiten na schooltijd en ik ben tevreden over de schoolkrant scoren onvoldoende. Op school wordt ervoor gezorgd dat ik geen last heb van pesten via internet, Facebook, WhatsApp etc. wordt in de groepen 7 en 8 wel genoemd en scoort daar lager.
 
Al deze punten worden besproken in de leerlingenraad en er wordt op doorgevraagd zodat duidelijker wordt waarover leerlingen ontevreden zijn en in welke groep dat is. Daarna wordt gekeken en besproken of en welke verbeter acties leerlingen willen ondernemen om als school te kunnen verbeteren
 
Download de leerling peiling
 


Personeel tevredenheidpeiling 2021 (PPT)

OBS De Vliegerdt scoort als school een 3,79. Daarmee scoort de school uitstekend. De respons op de Vragenlijst was 100%: 9 van de 9 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.
 
We scoren uitmuntend als het gaat om tevredenheid van de medewerkers. Alleen het punt teambuildende activiteiten soort onder de door ons gestelde norm. In de teamvergadering in het begin van het schooljaar gaan we uitzoeken wat leerkrachten precies willen en hoe we ons kunnen verbeteren. Aan de hand van de uitkomst maken we een verbeterplan.
 
Download de personeels peiling