Schoolgids


In de schoolgids kunt u onder meer de visie en missie van de school, het onderwijskundig beleid, de schooltijden, de groepsverdeling, adresgegevens, de informatievoorziening en de inspraakorganen voor ouders vinden.
 
In deze schoolgids hebben wij geprobeerd de meest voorkomende vragen te beantwoorden en u een beeld te geven van wat onze school uw kind kan bieden. Een schoolgids kan echter geen antwoord geven op alle individuele vragen. Heeft u vragen die hier niet aan de orde komen of wilt u zich verder oriënteren, belt u dan even naar school om een afspraak te maken voor persoonlijk gesprek en een rondleiding.
 
Het team van obs De Vliegerdt vindt het belangrijk om een zo goed mogelijke leeromgeving en een prettige sfeer voor ieder kind te realiseren. Onze missie is dan ook niet voor niets ‘Een brede basis voor je toekomst’! Wij hopen dit ook voor uw kind te mogen waarmaken.
 
Download hier de schoolgids 2023-2024